Lyžařské kurzy pro nejmenší

 • Kurzy pro naše nejmenší jsou upravené jejich potřebám a jsou vedené hravější formou.
 • Pro děti od 3 do 5 let, které se opravdu s lyžemi seznamují
 • Učí se základní pohyby
 • Jedna lekce trvá 60 min
 • Kurzy probíhají vždy 5 nebo 7 stejných dní v měsíci (každou neděli) 
 • Před kurzem nechte děti vyčurat, po dobu výuky vydrží 
 • Lyžujeme za každého počasí
V případě zrušení kurzu z důvodu vládních nařízení a zásahu ,,vyšší moci,, zůstává 15% z ceny kurzu organizátorům
 • Účast na kurzu můžete zrušit kdykoliv
 • Zrušení účasti musí být provedeno písemně mailem
 • Pro případ zrušení akce ze strany účastníka platí tyto storno podmínky:
  • 50 % z ceny –  8 až 21 dnů před zahájením akce
  • 80 % z ceny –  1 až 7 dnů před zahájením akce
  • 100 % z ceny –  v den zahájení akce
 • Možnost připojištění storna: 100,- Kč/kurz (20,- Kč/den)
 • V případě nemoci nebo závažných událostí v rodině, vyplácí pojišťovna 80 % ze storno poplatku (nikoli z plné částky)
 • Stejné storno podmínky se vztahují i na případnou karanténu dítěte
 • Upozornění: Pojištění storna není náš produkt. Je to služba pojišťovny, kterou pouze zprostředkováváme. Za nás dostáváte předepsaný tiskopis. Následující vyřizování je již plně na Vás. Pojišťovna bude dál vyžadovat lékařské potvrzení a také fakturu nebo výpis z účtu. Ze zkušenosti víme, že bývá dobré přiložit i emailovou komunikaci. Platba za pojištění storna odchází okamžitě do pojišťovny, proto je při změně termínu nebo zrušení aktivity nevratná
 • V případě, že si pojištění nesjednáte, platí storno podmínky viz. výše
 • V případě zrušení kurzu z důvodu vládních nařízení a zásahu ,,vyšší moci,, zůstává 15% z ceny kurzu organizátorům