Za sportem na Rideru >
< Za sportem na Rideru
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za zábavou na Skalku >
Vstupenky
Vstupenky
Za sportem
v Ostravě?

Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost Skalka family park s.r.o. zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím je možné bezpečně podávat oznámení o možném protiprávním jednání. Pro podání oznámení se můžete obrátit na pověřenou osobu, která přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně.

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Ochrana oznamovatelů